Hér er að finna fréttir og pistla um málefni Öldrunarráðs Íslands og tengt efni.

Viðurkenning Öldrunarráðs Íslands til fyrirmyndar fyrirtækis varðandi vinnutilhögun og starfslok eldri starfsmanna er háð neðangreindum skilyrðum:

Fyrirtækið hafi starfsmannastefnu um neðangreind atriði varðandi sveigjanleg starfslok og vinnutilhögun á síðustu árum fyrir starfslok. 

  1. Tímanlega fyrir starfslok séu kannaðar óskir starfsmanns um aðlögun að starfslokum og honum/henni gefinn kostur á að fara í hlutastarf eða ábyrgðarminna starf.
  2. Við starfslok eigi starfsmaður kost á lausráðningu gegn greiðslu tímakaups fyrir unninn tíma í 6 – 12 mánuði í senn hafi hann áhuga á því. 
  3. Til aðlögunar að breyttum aðstæðum við starfslok bjóði fyrirtækið starfsmönnum á námskeið, þar sem veitt er fræðsla um fjárhagslegar breytingar frá því að vera vinnandi maður yfir í að vera eftirlaunaþegi. 

Farið er yfir það sem tekur við, svo sem greiðslur almannatrygginga, lífeyrissjóða og annars sem skiptir máli.

Æskileg viðbót við framangreint gæti til dæmis verið:

  • Að fyrrverandi starfsmönnum sé gefinn kostur á að taka áfram þátt í árshátíðum innan fyrirtækisins og öðrum viðburðum.
  • Að fyrrverandi starfsmönnum sé boðið reglulega í heimsókn til að hitta fyrrverandi samstarfsmenn.
  • Að fyrrverandi starfsmenn fái áfram fréttabréf fyrirtækisins ef þeir óska þess.

Þann 12. apríl nk. kl. 12:30 – 16:00 mun Öldrunarráð Íslands og Öldrunarfræðafélagið halda námsstefnu á Grand Hótel um viðbrögð við ofbeldi gagnvart öldruðu fólki.
 
Námsstefnan er sérstaklega ætluð starfsfólki hjúkrunarheimila, heimaþjónustu og heimahjúkrunar, þjónustuíbúða, heilsugæslu, Landspítala og dagvistana fyrir aldrað fólk.
 
Nánari upplýsingar ásamt dagskrá verða send út síðar.
 
Undirbúningsnefnd


Framtíðarþing um farsæla öldrun var haldið í sal Háskólans á Akureyri í gær, mánudag. Rúmlega 60 manns á öllum aldri sátu þingið og kom meðal annars fram í máli fundarmanna að það þyrfti síður en svo að kvíða hækkandi aldri. Einnig að mikilvægt sé fyrir starfsfólk í velferðarþjónustu að þekkja til hlítar þarfir og óskir aldraðra til að geta veitt sem besta þjónustu. Þá kom einnig fram að halda þurfi áfram að þróa þjónustuna við aldraða, t.d. félagsstarf og annað sem þessum hópi standi til boða.

Framundan er úrvinnsla gagna af þinginu og skýrslugerð með niðurstöðunum, en segja má að eitt af markmiðum þingsins sé að niðurstöðurnar verði leiðbeinandi fyrir stjórnvöld um það hvernig aldraðir vilja sjá sín mál þróast til framtíðar.

Framtíðarþingið á Akureyri var samstarfsverkefni Öldrunarráð Íslands, Akureyrarbæjar, Félags eldri borgara á Akureyri, Háskólans á Akureyri, Landsambands eldri borgara og Velferðarráðuneytisins. Stutt ávarp í upphafi þings fluttu Eiríkur Björn Björnsson, bæjarstjóri Akureyrar og Eyjólfur Guðmundsson, rektor HA.

Frekari upplýsingar veita Pétur Magnússon, formaður Öldrunarráð Íslands, í síma 841 1600, netfang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., og Ingrid Kuhlman þingstjóri í síma 892 2987, netfang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

sIMG 2077

Skýring við hópmynd, frá vinstri:

Pétur, formaður Öldrunarráðs, Ingrid Kuhlman, þingstjóri, Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri á Akureyri, Jóna Valgerður Kristjánsdóttir, fráfarandi formaður Landssambands eldri borgara, Sigurður Hermannsson, formaður Félags eldri borgara á Akureyri, og Eyjólfur Guðmundsson, rektor Háskólans á Akureyri.

 

Hlutfall eldri borgara í samfélagi vestrænna þjóða eykst ár frá ári. Um þessar mundir nemur fjöldi 67 ára einstaklinga á Íslandi um 10% þjóðarinnar og er gert ráð fyrir að þeim fjölgi árlega um 3% næstu áratugina. Áætlað er að landsmönnum fjölgi um 33% til ársins 2060 þegar Íslendingar verða 430 þúsund gangi spárnar eftir. Að sama skapi hækkar meðalaldur okkar og mega konur nú almennt gera ráð fyrir því að verða 84 ára og karlarnir 81 árs. Meðalaldur okkar fer þó enn hækkandi og 2060 munu konur almennt ná 88 ára aldri og karla verða 87 ára að meðaltali.