logo osÖldrunarráðs Íslands

Öldrunarráð Íslands eru regnhlífasamtök þeirra sem starfa að hagsmunum aldraðra hér á land. Að Öldrunarráði Íslands eiga því aðild samtök, félög, fyrirtæki og stofnanir, þar með talið sveitarfélög, sem vinna að málefnum aldraðra. Eru aðilar nú alls 32. Markmið Öldrunarráðs Íslands er að vinna að bættum hag aldraðra. Tilgangi sínum hyggst ráðið meðal annars ná með því að:

a. vinna að samræmdri stefnu í málefnum aldraðra og framkvæmd hennar
b. koma fram fyrir hönd aðila sinna eftir því sem við á
c. standa fyrir námskeiðum og ráðstefnum og beita sér fyrir almennri upplýsinga- og fræðslustarfsemi um málefni aldraðra
d. efla rannsóknir í öldrunarmálum með starfsemi sérstaks rannsóknarsjóðs
e. veita aðilum sínum aðstoð við skipulagningu verkefna og framkvæmd þeirra
f. annast samskipti við erlenda aðila

Stjórn Öldrunarráðs Íslands skipa níu aðilar. Formaður er Anna Birna Jensdóttir, framkvæmdastjóri Sóltúns og er hún fulltrúi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Ásamt Önnu Birnu skipa stjórnina  Guðlaug Jóna Hilmarsdóttir frá Sveitarfélaginu Árborg,sem er varaformaður, Sigrún Ingvarsdóttir frá Reykjavíkurborg sem er gjaldkeri og Ragnhildur G. Hjartardóttir frá Hjúkrunarheimilinu Mörk sem er ritari. Meðstjórnendur eru svo Haukur Ingibergsson frá Landssambandi eldri borgara, Fanney Helga Friðriksdóttir frá Alþýðusambandi Íslands og Ingibjörg Halla Þórisdóttir frá Félagi stjórnenda í öldrunarþjónustu.

Næg verkefni í framtíðinni þó margt hafi færst til betri vegar

Við stofnun Öldrunarráðs fyrir 35 árum var mikil áhersla lögð á fræðslu þar sem takmarkið var að upplýsa þjóðina um ýmis hagsmunamál aldraðra. Í dag, þegar vitundin er orðin mun sterkari, mun ráðið skoða hvar veikir blettir eru á hagsmunagæslu aldraðra og finna út frá því hvar kraftar ráðsins nýtast best. Það er mikilvægt að andlega, líkamlega og félagslega þættinum í lífi aldraðra sé sífellt haldið á lofti. Takmark Öldrunarráðs Íslands er að ná breiðri samstöðu um það í þjóðfélaginu.

Anna Birna Jensdóttir,
formaður Öldrunarráðs Íslands