Hér er að finna fréttir og pistla um málefni Öldrunarráðs Íslands og tengt efni.

oldrun- DIPLÓMANÁM Á MEISTARASTIGI
í samstarfi við Félagsráðgjafardeild HÍ.

Nám í öldrunafræðum er tveggja ára nám á meistarastigi. Öldrunarfræði (gerontology) er þverfagleg fræðigrein sem fjallar um öldrun frá mismunandi sjónarhornum. Hún fjallar um félagslega, sálræna og líffræðilega öldrun og áhrif þess að eldast á einstaklinga og umhverfi þeirra. Innan öldrunar-fræða er lögð áhersla á samspil allra þessara þátta og hvaða áhrif þeir hafa á hinn aldraða og fjölskyldu hans.

Fyrir réttu ári var haldið Framtíðarþing um farsæla öldrun í Tjarnarsal Ráðhúss Reykjavíkur. Á þinginu komu saman á annað hundrað manns, einstaklingar á öllum allri sem láta sig málefni aldraðra varða og starfsmenn í opinberri stjórnsýslu sem starfa að málaflokknum. Eins og kom fram í aðdraganda og kjölfar þingsins var markmiðið með þinginu að skapa vettvang til að vekja jákvæða athygli á öldruðum og stöðu þeirra í samfélaginu og ekki síður að skapa vettvang til málefnalegrar umræðu um málaflokkinn. Á þinginu skapaðist mikil umræða um það hvernig aldraðir líti eigin mál í samfélaginu og hvaða væntingar þeir hafi til efri áranna, umræða sem varð starfsfólki heilbrigðisstofnana, samtaka í öldrunarmálum og velferðarráðuneytis gott veganesti sem vonandi mun nýtast við nauðsynlega og tímabæra endurstefnumótun í málefnum aldraðra.

„Við erum alltaf á sama aldri innra með okkur," er haft eftir bandaríska rithöfundinum Gertrude Stein og er það án efa tilfinning sem flestir ef ekki allir upplifa þótt árunum fjölgi. Þess vegna er svo mikilvægt að hafa þetta í huga þegar rætt er um málefni eldri borgara. Því miður einkennist umræðan um of af „vandamálum" þar sem dregin er upp dökk mynd af stöðu þessa mikilvæga þjóðfélagshóps í samfélaginu, hvort sem rætt er um líf, kjör eða valfrelsi eldra fólks.

 Það er gott að eldast

Þó svo að sannarlega megi margt betur fara er engu að síður mikilvægt að halda því til haga sem vel er gert og sýna því jákvæða meiri áhuga. Það er nefnilega gott að eldast. Samfara almennt betri heilsu hafa valmöguleikar hinna eldri aukist í lífinu, til tómstunda og iðkunar annarra áhugamála. Tækifærin eru í raun óteljandi. Í dag hefur „gamla fólkið" svo mikið að gera að það slær mörgum okkar sem yngri erum ref fyrir rass þegar kemur að líkamlegri og andlegri virkni. Það er ekki tiltökumál lengur að mæta eldri borgurum í hlíðum Esjunnar eða á skokki eftir Sæbrautinni, svo dæmi séu tekin. Það er vert að hafa þetta í huga í dag, 1. október, á alþjóðlegum degi aldraðra.

framtidarthing augl

Farsæl öldrun

Framtíðarþing um farsæla öldrun

Ráðhús Reykjavíkur - Tjarnarsalur
7. mars 2013 kl. 16:30-20:30

Óskað er eftir þátttakendum úr eftirfarandi hópum:
» 75 ára og eldri
» 55-75 ára
» 55 ára og yngri
» Starfsfólk sem tengist öldrunarmálum

Áhugasamir vinsamlegast tilkynnið þátttöku á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eða í síma 693 9508 eigi síðar en 25. febrúar nk. Taka þarf fram nafn, kennitölu og síma. Þátttaka er öllum heimil og án endurgjalds.* Boðið verður upp á veitingar.

Markmið þingsins:

  • Skapa umræðu meðal áhugasamra um öldrunarmál, væntingar og viðhorf til efri áranna.
  • Vekja jákvæða athygli á eldri borgurum, stöðu þeirra og hvernig þeir líta á mál sín til framtíðar.

Gerum vel við aldrað fólk

Aldur og aldraðir eru hugtök sem hafa sannarlega tekið breytingum í gegnum tíðina. Árið 1840 voru meðallífslíkur um 45 ár hér á landi en í dag þykir fólk kveðja ungt, látist það fyrir 80 ára aldur. Jafnframt hefur orðið mikil vakning varðandi lífsgæði þeirra sem eldri eru. Í umræðunni um aukinn meðalaldur verður að hafa í huga að aðalatriðið er ekki að fólk nái einhverjum tölulegum aldri heldur miklu frekar að fólki hafi sem besta möguleika til að viðhalda lífsgæðum í samræmi við óskir, getu og þarfir hvers og eins. Það er hollt að minnast þessa á alþjóðlegum degi aldraðra, sem haldin er þann 1. október ár hvert.

Þegar málefni eldra fólks hér á landi eru borin saman við önnur lönd er ljóst að staða málaflokksins hér er að mörgu leiti mjög góð. Þeirri staðreynd má ekki gleyma. Hins vegar verður í þessum samanburði að hafa í huga að lífsgæði á Íslandi eru almennt mjög mikil og sem betur fer finnst mér yfirleitt ríkja það viðhorf að allir þjóðfélagsþegnar eigi að fá að njóta þessara gæða. Í þessu ljósi eigum við, því miður, margt ógert og megum hvergi slaka á.
Annað verkefni sem blasir við þjóðinni er fjölgun eldra fólks. Mannfjöldaspár sýna að á næstu áratugum mun fjöldi eldra fólks margfaldast og að þessi aldurshópur mun verða sífellt stærra hlutfall af aldurssamsetningu þjóðarinnar.